Doplnkové cvičenia z matematiky

22.9

01 : Úvodná hodina

29.9

(cvičenie zrušené - prechod na dištančnú výučbu)

6.10

02 : Zlomky, úprava výrazov, rovnice a nerovnice

13.10

02 : Kvadratické výrazy, odmocniny, absolútne hodnoty

  • priklady2.pdf
  • odovzdanie príkladov
    • Príklady odovzdávajte vo formáte .pdf. Ak ste si ich spísali ručne na papier, odfoťte si ich, (dajte pozor, aby neboli dole hlavou, prípadne ich potom pootáčajte) a zlepte do .pdf. Na internete je veľa služieb, ktoré to ponúkajú zadarmo (napr smallpdf), ak máte k tamkýmto ideologické výhrady, existujú aj open source možnosti. Stačí si vygoogliť niečo typu 'jpg to pdf'.
6.10

03 : Roznásobovanie, slovné úlohy, parametre