DCM: cvičenie 3

Dnes sa nebudeme vrhať na nové témy, ostaneme pri príkladoch zo série 1 a 2, keďže ich nemáme ešte úplne zvládnuté. Teda budeme sa venovať rovniciam a nerovniciam a vysvetlíme si pár princípov z príkladíkov, ktoré robili problémy. Ku každému videu je stručne napísané, čo sa v ňom nachádza.

link na staré príklady: priklady1.pdf, priklady2.pdf

Trocha o roznásobovaní

1. roznásobovanie zátvoriek, aneb relatívne častá chyba pri ekvivalentnej úprave násobením

2. roznásobovanie polynómov tvaru (a+b)^n, Pascalov trojuholník (ku koncu videa mám asi na dvoch miestach chyby, kedy som pri roznásobovaní zabudla dať niekde mocninu - z videa je jasné, ako to má byť správne)

Riešený príklad 1 z prvej série

Tento príklad vo všeobecnosti problém nerobil, vo videu je návod ako sa dal riešiť trošku jednoduchšie, aby sme nemuseli násobiť veľa čísel.

Riešené slovné úlohy 4.17 a 4.18 z prvej série

Počítanie s parametrom

Čo asi máme očakávať od úloh s parametrom,

Riešený príklad 5 d) z druhej série (rovnice s parametrom)

Riešený príklad 3.6 a) a 3.7 z prvej série (ťahy medzi koeficientami a koreňmi)

Zlomky a kreslenie

Mála vsuvka k ďalšej úprave zlomkov a niečo o tom, ako si zlomkovú funkciu nakresliť

Cvičenie

Tento týždeň nebudú nové príklady, potrebujeme sa ešte povenovať týmto starým. Ak sa vám na základe dnešného cvičenia podarí zrátať niečo ďalšie zo série 1 a 2, odfoťte mi to, zbaľte do pdf-ka a pošlite mi to sem:

→ ODOVZDANIE PRÍKLADOV ←