DCM: cvičenie 5

Dnes si ukážeme základy riešenia systému rovníc s viacerými premennými. Je k nemu jedno video, ktoré Vám má hlavne dať nejakú intuíciu. Ešte predtým tu mám jedno video s riešeným príkladom s parametrom.

Riešený príklad 5e z druhej série (rovnice s parametrom)

Systémy rovníc s viacerýtmi premennými

Video sa venuje hlavne prípadu lineárnych rovníc s viacerými premennými, úplne na konci je mini vsuvka k ostatným prípadom.

Cvičenie

Príklady na tento týždeň: