DCM: cvičenie 6

Tento týždeň ešte pokračujeme s lineárnymi systémami rovníc.

Riešené príklady 5 - slovné úlohy 4a) a 4c)

Minulotýždňové príklady ste celkom zvládli, niektorí ste mali trošku problém s niektorými slovnými úlohami, takže tu mám k tomu video:

4 a) Tri čísla spĺňajú nasledujúce vlastnosti. ak delíme súčet prvého a druhého tretím číslom, dostaneme podiel 1 so zvyškom 2. Ak predelíme súčet prvého a tretieho čísla druhým číslom, dostaneme podiel 2, bezo zvyšku. Ak predelíme súčet druhého a tretieho čísla prvým číslom, dostaneme podiel 3, zo zvyškom 2. Určte tieto tri čísla.

4 c) Pavol skladal stavebnicu zloženú z malých kociek rovnakej veľkosti. Chcel z nich postaviť jednu veľkú (plnú) kocku, no keď to skúsil, ostalo mu 75 kociek nazvýš. Rozhodol sa teda, že postaví veľkú kocku s hranou o jedna väčšou, vtedy mu však 16 kociek chýbalo. Koľko kociek má stavebnica?

Systémy lineárnych rovníc a matice

Dnes pokračujeme so systémami lineárnych rovníc, tentokrát s pomocou matíc.

Ako to bolo s tou kavkou, čo letí s Bratislavy

Ako bonus som urobila videá k úloham na rozhýbanie mozgu zo začiatku semestra.

Kavka tmavá vyráža z Bratislavy. Preletí 500km na sever, 500km na východ, 500km na juh a nakoniec 500km na západ. Kde skončí?

Vezmime si dve ozubené kolieska, obe majú 24 zubov. Spodné koliesko necháme zafixované pevne na mieste, horné obieha okolo neho. Koľkokrát sa horné koliesko otočí okolo vlastnej osi, kým obehne okolo spodného kolieska dookola celý kruh (takže sa vráti na pôvodnú pozíciu)? Koľkokrát by sa otočilo okolo vlastnej osi, ak by malo 12 zubov? A čo 8 zubov?

Cvičenie

Príklady na tento týždeň: