DCM: cvičenie 7

Riešený príkald z minulého týždňa: (6: príklad 3a)

Minulý týždeň ste mali niektorí problém s sústavou rovníc s parametrom, takže tu je k tomu vzorové riešenie:

3 a) Nájdite všetky x, y (reálne čísla), ktoré spĺajú nasledujúce sústavy rovníc, vzhľadom na parameter a (reálne číslo)

x − 4ay = 1

2ax − 2y = 1

Riešenie si môžete názorne prezrieť na tomto peknom grafe. Pohýbajte si parametrom a, všimnite si, ako sa to chová v tých špeciálnych hodnotách.

Cvičenie: Funkcie

Príklady na tento týždeň: