DCM: cvičenie 8

Exponenciálna funkcia.

Doteraz sme sa poväčšine hrajkali s polynómami, dnes sa pozrieme exponenciálnu funkciu, to znamená také, ktorá má premennú x ako exponent. Takže má v predpise nejaký člen typu ax (a je nejaké reálne číslo). Na videu je niečo o exponenciálnom raste a ako to súvisí s exponenciálnou funkciou.

Porovnajte si exponenciálnu funkciu s polynomickou. Môžete začať napríklad s týmito, ale kľudne si pripíšte ďalšie. Pointa je v tom, bez ohľadu na koeficienty, exponenciálny rast nakoniec prekoná polynomický (kvadratický, kubický, ...). Ak chcete vidieť z grafu viac, môžete sa odscrollovať ďalej normálne kolečkom na myši, alebo si môžete vo vlastnostiach vpravo zmeniť mierku osi x a y (takže môžeme povedať osi y, aby stúpala omnoho rýchlejšie ako x, aby sme naŠe funkcie lepšie videli)

S exponenciálnymi funkciami vám často vykukne aj číslo e (po anglicky Euler's number). Druhé video je malý intuitívny úvod do toho, ako si ho predstaviť.

Cvičenie: Exponenciálne funkcie

Príklady na tento týždeň: