Počítačová grafika 1

Odovzdávanie projektov

21.9

01 : HTML/CSS I - Úvod do html

 • organizačne: všeobecné informácie o predmete, pravidlá, hodnotenie
 • teória: všeobecne o internete, programovacia a formátovacie jazyky
 • cvičenie: primitívne formátovanie textu pomocou html:
 • LINK NA CVIČENIE
28.9

02 : HTML/CSS II - Prepojenie html a css

6.10

03 : Dizajn, Inkscape

12.10

04 : Farby, písmo, Inkscape II

19.10

05 : Fonty, Inkscape III

26.10

06 : Logo, Inkscape IV

2.11

07 : HTML/CSS II - Prepojenie HTML a CSS

 • teória: zápis farieb v html/css
 • cvičenie: prepojenie html a css, farby, písmo, pozadia
 • LINK NA CVIČENIE
9.11

08 : HTML/CSS III - Trošku viac o tom ako funguje css

16.11

09 : HTML/CSS IV - Úvod do pozícií

 • cvičenie: relative/absolute units, vlastnosť position, css selectory
 • LINK NA CVIČENIE
23.11

10 : HTML/CSS V - SEO, Sémantika, CSS Grid

1.12

11 : HTML/CSS VI - CSS Flex, dekorácie

 • prax: rozloženie stránky 2, dekoratívne prvky v CSS
 • LINK NA PRAX