Zoznam cvičení

[CV 00] - 24.09 : ÚVOD - základné informácie o predmete

(01.10 - cviko zrušené)

[CV 01] - 08.10 : RASTROVÁ GRAFIKA I - marketing, základy práce v programe gimp

[CV 02] - 15.10 : RASTROVÁ GRAFIKA II - dizajn, základy práce v programe gimp

[CV 03] - 22.10 : VEKTOROVÁ GRAFIKA I - logo, základy práce v programe Inkscape

(29.10 - dekanské voľno)

[CV 04] - 05.11 : VEKTOROVÁ GRAFIKA II - krivky, základy práce v programe Inkscape

[CV 05] - 12.11 : HTML CSS I - primitívne formátovanie textu, prepojenie HTML a CSS

[CV 06] - 19.11 : HTML CSS II - sémantika, obrázky

[CV 07] - 26.11 : HTML CSS III - pozície objektov I

[CV 08] - 03.12 : HTML CSS IV - pozície objektov II

[CV 09] - 10.12 : HTML CSS V - SEO, JavaScript

[CV 10] - 17.12 : HTML CSS VI - médiá, dekoratívne prvky, konzultácie