PG1: ako bude vyzerať dištančná výučba

Vždy v pondelok 11:30 uverejním na stránke nové cvičenie. Na každom cvičení je možné poslať niekoľko samostatných úloh, prípadne aj bonus. Oboje aktivity sú dobrovoľné.

Počas času cvičení (tj pondelok 11:30 - 13:00) budem k dispozícii online na okamžité konzultácie. Otázky mi môžete poslať aj mimo tohoto času, ale už na ne nebudem odpovedať hneď.

PG1: hodnotenie

Cvičenia tvoria 50% hodnotenia predmetu. Na úspešné absolvovanie cvičení je nutné odovzdať každý projekt a získať z neho minimálne 50%.

termíny:

body:

  • Téma webstránky: 0b
  • Logo: 10b
  • Grafický návrh: 10b
  • Webstránka: 30b
  • SPOLU: 50b

PG1: ďalšie otázky

Čo sa stane, ak nebudem posielať samostatné úlohy?

Nič. Cieľom samostatných úloh je, aby ste si nové veci trochu vyskúšali a zorientovali sa v nich a aby som mala trochu prehľad o tom ako Vám to ide. Tiež ich môžete využiť na to, aby ste získali spätnú väzbu, čiže môžem Vám poradiť a pomôcť ak Vám niečo nejde alebo ak niečo robíte zle.

Za neodovzdávanie samosatných úloh nie je žiaden postih.

Čo ak získam z cvičení viac ako 100%?

Čisto formálne sa Vám bodový zisk okreše na maximum, tj na 100%. Doc. Ferka ale budem informovať aj o získaných bodoch navyše.