Hodnotenie

Účasť na cvičeniach nie je povinná ani hodnotená. Body získate za odovzdávanie úloh a bonusov.

Za cvčenia môžete spolu získať 100 bodov + 10 bodov za bonusy, na úspešné absolvovanie cvičení je potrebné získať minimálne 50 bodov a z toho minimálne 25 bodov z webstránky. Cvičenia tvoria 50% hodnotenia predmetu.