5.1 : PYTHON

Python je veľmi pekný a kamarátsky jazyk. Najprv si spravíme taký malý úvodík, aby sme videli, ako sa v tomto jazyku vyzerá syntax a základné príkazy.

Ak chcete používať python na svojom počítači, treba si ho najprv nainštalovať. Niektoré operačné systémy a výrobcovia notebookov ho mávajú predinštalovaný. Potom si môžete stiahnúť nejaké pekné prostredie, v ktorom budete samotný kód písať. Viac info tu: wiki.python.org: Beginners Guide

Úvod do jazyka python

Druhá možnosť je využiť tento skvelý projekt s názvom Jupyter Notebook: jupyter.org (treba sa kúsok prescrollovať dole)

Okrem toho, že ponúka veľmi pekné prostredie na prácu s pythonom, má aj verziu, ktorá beží priamo v browseri. Vtedy vám sami založia server, kde sa kód vykonáva a teda vám všetko pekne pobeží aj bez inštalácie pythonu. Na veľký projekt by som túto browserovú verziu nepoužívala, ale na takéto drobné pokusy je to ideálne (ušetríte si všetko to inštalovanie). Môže sa vám stať, že majú plné servre, vtedy treba minútku počkať a skúsiť znova.

Takže poďme na to. Otvorte si jupyter notebook v browseri (prípadne iné preferované prostredie)

V jupyter notebooku sa programuje v tzv. bunkách (cells). Do každej bunky si napíšete kúsok kódu. Potom si viete spustiť jednu alebo viac buniek, podľa toho, čo potrebujete. Hneď pod každú bunku vám vypíše priamo výstup.

Základné ovládanie:

Skúste mu dať nejaký jednoduchý matematický úkon:

Ak chcete pridávať a mazať bunky, nástroje pre to nájdete (pod Edit, Insert a Cell). Ináč vám bude stačiť, ak vždy len použijete Alt + Enter, čiže vykonáte bunku a vytvoríte novú, v ktorej môžete ďalej pokračovať.

základná pravidlá pre python:

Vyskúšajte si týchto pár základných príkazov, aby ste sa vedeli v pythone trošku zorientovať: