PG3: ako má vyzerať záverečný projekt

Záverečný projekt bude pozostávať z jednej animácie dĺžky aspoň 15 sekúnd. Na výber je niekoľko rôznych tém, vyberte si, čo je vám sympatické.

1. Topológia

Vyberte si a vymodelujte tri objekty, ktoré sú topologicky ekvivalentné tórusu. Vytvorte animáciu, ktorá bude postupne spojito transformovať z jedného objektu na druhý. Materiál objektu sa meniť nemusí.

2. Postava

Vymodelujte si, alebo stiahnite model človeka/zvieraťa/hocičoho, čo dáva zmysel aby malo kostru. Pomocou kostrovej animácie demonštrujte niekoľko základných pohybov daného individua.

3. Matematika

Pomocou 3D animácie demonštrujte nejaký matematický princíp. Môže to byť funkcia na ploche zobrazená farbou, ktorá sa mení v čase, plocha transformujúca sa vzhľadom na nejaké parametre, ale napríklad aj demonštrácie nejakého typu premietania/rezov telies/fraktálov/atď.

4. Častice

Vytvorte animáciu, v ktorej budú aspoň tri časticové systémy s odlišným typom správania (napríklad vlniaca sa tráva, letiaci kŕdeľ vtákov a sneh)

5. Kombinácie tém

Ak máte chuť, môžete tému samozrejme skombinovať (postava môže mať vlasy, húf motýľov môže nasledovať strom, ktorý sa hýbe pomocou kostry, atď...).

6.Vlastná téma

Po konzultácii je možné dohodnúť si aj vlastnú tému, napríklad fyzikálne simulácie a podobne.

Odovzdávanie

Projekt odovzdajte ako .blend súbor + vyrendrovanú animáciu. Projekt musí fungovať aj samostatne, čiže všetky externé zroje, ktoré používa, musia byť priložené a správne nalinkované (bude k tomu krátky návod na poslednom cviku) - v zásade potrebujem, aby fungoval správne, aj keď si ho otvorím na pracovnom počítači.

K projektu priložte krátky txt. súbor s komentárom. Vypíšte v ňom explicitne všetky externé zdroje (modely/textúry/atď) aj s linkami. Urobte stručný popis k dôležitým bodom vašej animácie (ak demonštrujete matematiku, napíšte o čo ide, ak robíte častice, popíšte akým spôsobom sa snažia chovať, ak ste použili python, popíšte na čo, ...). Popisok nemá žiaden minimálny počet viet, v zásade si predstavte, čo by ste mi k tomu povedali, kebyže mi to odovzdávate osobne. Môžete tu vypichnúť veci, ktoré ste vytvárali nejakým komplikovanejším spôsobom.

Všetko toto zabaľte do jedného zipu a pošlite cez odovzdávací formulár.

Bodovanie

V projekte musí mať každý objekt priradený nejaký materiál, nie je nutné sa babrať s textúrami, stačí farbu. Treba vytvoriť jednoduchú scénu, kde sa animácia odohráva - stačí nejaká podložka a primitívne okolie, napríklad kopce. Scéna musí mať nejaké pozdie - aspoň farbu, aby nám nepresvitala taká ta blenderobvská sivá "ničota".

Záber bude sledovať kamera, ktorá sa tiež musí animovať (napríklad môže krúžiť okolo daného objektu).

Scéna musí byť riadne osvetlená, aby bolo všetko potrebné rozumne vidno.

Body sa budú strhávať za nedodržanie pravidiel vyššie, za vizuálne chyby (veľmi neprirodzený typ pohybu, prienik telies, ktoré sa majú chovať ako hmotné, atď...) a za modelovacie chyby (topologicky zle namodelované objekty - napríklad s dvojitými stenami, alebo s lietajucími hranami, ktoré nie sú priradené k žiadnej stene) Využitie blender python bude považované za plus, ale nie je povinné.

Pri kvalite rendru budem brať do úvahy to, že nie každý máte k dispozícii rýchly počítač, ak bude zvládať iba škaredé a zrnité animácie, odovzdajte ju škaredú a zrnitú, je to ok.

V rámci pravidiel máte relatívne veľkú slobodu v tom, ako bude váš projekt vyzerať - to je naschvál, aby ste mali čo najväčšiu možnosť urobiť projekt, čo Vám príde zaujímavý. Ak si nie ste istí, či je Váš nápad na animáciu vhodný, opýtajte sa. Ak sa v polke rozhodnete, že chcete robiť niečo iné, je to ok. V zásade, ak to neodfláknete, dostaneté dobré hodnotenie.

Ak projekt odovzdáte aspoň týždeň pred termínom, pozriem si ho skôr. Ak v ňom nájdem chyby, dám Vám vedieť a ak chcete, môžete si ich opraviť.