PG3: ako bude vyzerať dištančná výučba

Vždy v stredu 8:10 uverejním na stránke nové cvičenie. Na každom cvičení je možné poslať niekoľko samostatných úloh, prípadne aj bonus. Oboje aktivity sú dobrovoľné.

Počas času cvičení (tj 8:10 - 9:40) budem k dispozícii online na okamžité konzultácie. Otázky mi môžete poslať aj mimo tohoto času, ale už na ne nebudem odpovedať hneď.

PG3: hodnotenie

Cvičenia tvoria 50% hodnotenia predmetu. Na úspešné absolvovanie cvičení je nutné odovzdať závrečný projekt a získať z neho minimálne 50%.

PG3: ďalšie otázky

Čo sa stane, ak nebudem posielať samostatné úlohy?

Nič. Cieľom samostatných úloh je, aby ste si nové veci trochu vyskúšali a zorientovali sa v nich a aby som mala trochu prehľad o tom ako Vám to ide. Tiež ich môžete využiť na to, aby ste získali spätnú väzbu, čiže môžem Vám poradiť a pomôcť ak Vám niečo nejde alebo ak niečo robíte zle.

Za neodovzdávanie domácich úloh nie je žiaden postih.

Čo ak získam z cvičení viac ako 100%?

Čisto formálne sa Vám bodový zisk okreše na maximum, tj na 100%. Doc. Ferka ale budem informovať aj o získaných bodoch navyše.