Počítačová grafika 3

23.9

0 : Úvod do modelovania

  • organizačne: všeobecné informácie o predmete, pravidlá, hodnotenie
  • blender: opakovanie základov modelovania v Blendri
  • do 4.10 - prihlásenie na cvičenia
7.10

1 : základy animácie

21.10

2 : animácia štruktúry objektu

  • blender: metódy animácie štruktúry objektu pomocou Shape Keys, dráha kamery
  • LINK NA CVIČENIE
4.11

3 : kostrová animácia

18.11

4 : Blender Python

2.12

5 : časticové systémy

16.12

6 : rendrovanie, konzultácie

  • trošku k rendrovaniu + konzultačná hodina k záverečným projektom
  • LINK NA CVIČENIE