Počítačová grafika 3

pravidlá + hodnotenie

1 : základy animácie

2 : animácia štruktúry objektu

  • metódy animácie štruktúry objektu pomocou Shape Keys, dráha kamery
  • CVIČENIE 2

3 : kostrová animácia

  • animácia štruktúry objektu pomocou Kostry
  • CVIČENIE 3

4 : časticové systémy

5 : Blender Python