Výučba

2023/2024

❄ ZIMA

  • Úvod do algebraickej geometrie
  • Aplikácie deskriptívnej geometrie (cv.)
  • Modelovanie kriviek a plôch (1) (cv.)
  • Algebra a teoretická aritmetika (1) (cv.)

☀ LETO

  • Algebra a teoretická aritmetika (3)
  • Doplnkové cvičenia z matematiky (2)
  • Algebra (2) (cv.)