Mgr. Adriana Bosáková

✉ adriana.bosakova@fmph.uniba.sk
❖ M123

výučba

Po - 12:20 - I-H3 - počítačová grafika 1 [mmn]

St - 8:10 - I-H3 - počítačová grafika 3 [mpg]

konzultácie

Ak potrebujete konzultácie, napíšte mi mail, alebo sa príďte dohodnúť osobne na M123

dizertačná práca

téma dizeračnej práce: Geometric intersection theory of algebraic varieties
školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

▨ ▨ ▨