Algebra a teoretická aritmetika - cvičenia

pravidlá + hodnotenie

  • Hodnotenie z cvičení sa skladá z dvoch testov
    • test 1: 29.3.2023 (50b)
    • test 2: 3.5.2023 (50b)
  • Účasť na cvičení nie je povinná ani hodnotená.

Materiály z cvičení