Doplnkové cvičenia z matematiky (2)

pravidlá + hodnotenie

 • Hodnotenie z predmetu sa skladá z dvoch testov
  • test 1: 28.3.2023 (50b)
  • test 2: 2.5.2023 (50b)
 • Počas skúškového prebehne jeden opravný test, na ktorom si môžete jeden z týchto dvoch testov opraviť. Na opravnom teste bude učivo z celého semestra.
 • Účasť na cvičení nie je povinná ani hodnotená.
 • Bodovanie:
  • A: 90b-100b
  • B: 80b-89b
  • C: 70b-79b
  • D: 60b-69b
  • E: 50b-59b
  • Fx: 0b-49b

Materiály z cvičení